Laatste nieuws

Beste vrienden van de Achtse Revue,

Veel van U heeft gereserveerd voor een van de uitvoeringsavonden van “The best off 35 jaar Achtse Revue”.

Helaas hebben wij naar aanleiding van de berichtgeving rondom de Covid-19 maatregelen van vrijdag 12 november moeten besluiten om deze data te annuleren!

Wij gaan zeker  alsnog uitvoering geven aan deze productie zo gauw als dit weer mogelijk is.

Omdat wij op dit moment geen reƫle verwachting uit kunnen spreken over nieuwe data vragen wij u vriendelijk, samen met ons, de volgende persconferentie af te wachten.

Wij hopen u hierna een voorstel te kunnen doen voor nieuwe data van uitvoering. 

Indien u hiermee in kunt stemmen hoeft u nu niets te doen. Wij berichten u als duidelijk is wanneer de uitvoeringen plaats kunnen vinden.

Mocht u echter op basis van bovenstaande nu reeds willen besluiten om uw entree bedrag retour te willen ontvangen dan horen wij dat graag. 

Uw betaling zal dan zo spoedig mogelijk aan u overgemaakt worden.   

Blijf gezond!

Namens de Achtse Revue

Jos van Gennip

Geef een reactie